Einstein - 800*600


#1

Per tutti i “nostalgici”! :smiley: