Astronauta Thomas Reiter

Thomas Reiter

Dati personali

Nome Thomas Reiter
Data di nascita 1958-05-23
Nazionalità Tedesca
Tipo Governativo
Affiliazione European Space Agency
Status Ritirato
Twitter -
Instagram -
Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Thomas_Reiter
Primo volo 1995-09-03T09:00:23Z
Ultimo volo 2006-07-04T18:37:55Z

Missioni


Aggiornato via AstronautiBOT 4.2 beta: 2020-03-21T20:09 CET
Fonti: SpaceLaunchNow API